איך מנהיג פועלים מורחק שנה וחצי מהעבודה ובית הדין שותק