בג"ץ דורש הבהרות: למה תאגיד השידור לא יפעל כבר מינואר