בג"ץ חייב את נתנייהו וכחלון לנמק מדוע תאגיד השידור לא יחל לפעול ב-1 בינואר