בג"ץ עוצר את פיצול התאגיד: ימשיך לפעול כרגיל עד 15 ביוני