בית-הדין לעבודה ביטל שוב את פיטוריו של חגי מטר מ"מעריב", קבע לו פיצוי נדיב ונזף בהנהלה: מגנה בכל פה עובד שמחזיק באידאולוגיה פוליטית מסוימת, ומכשירה העסקתו של עובד אחר שמחזיק באידאולוגיה הפוכה ואף הורשע בגינה בפלילים (ינואר 2014)