במורד הפירמידה. בית-הדין דחה את בקשת שלמה בן-צבי לעכב פיצוי בסך 100 אלף שקל לחגי מטר