בקשה לצו מניעה נגד ידיעות תקשורת: חשפי כמה עיתונאים במערכת