דריסת רגל. בג"ץ שלח את המשטרה להתייעץ עם ארגוני עיתונות