הקיצוצים בידיעות אחרונות – על ההנהלה להעביר נתונים לארגון העובדים