ועד העיתונאים קורא לעובדי כאן לבחון אפשרויות משפטיות