לא שאלו אותו. שלמה בן-צבי הופיע היום בבית-המשפט כדי להעניק פרשנות יצירתית למלה 'פעילות'