נדחתה בקשה לצווי מניעה נגד שביתה – העובדים ימשיכו בעיצומים