עובדי כאן לביה"ד לעבודה: חייב את ההנהלה למסור מסמכים לקראת הסכם קיבוצי