רותם אמפרט: העובדים יפסיקו את העיצומים, הפיטורים יוקפאו