ספר ועדי עובדים

היסטוריה, תאוריה ופרקטיקה של פעילות ארגוני עובדים וועדי עובדים

מורן סבוראי ואמיר בשה, 2019, הוצאת נבו

ספר ועדי עובדים הוא ספר ייחודי הכולל הסברים על ארגוני עובדים, ועדי עובדים וזכויות של עובדים בקשר לזכות ההתארגנות. הספר משלב ראייה פרקטית ותאורטית בהתייחס לפעילות ועד העובדים כלפי פנים וחוץ, הזכות לבחור ולהיבחר בארגון עובדים וועד עובדים, חובת הייצוג ההולם, מנהל וכספים. הספר גם כולל חוקות ותקנונים הרלוונטיים לנושא.

מתוך ההקדמה של השופט יצחק זמיר: "כל נושא בספר מלווה בהצגה תמציתית של כל ההחלטות
השיפוטיות שניתנו באותו נושא. רבות מהחלטות אלה, ובעצם כל ההחלטות שניתנו על ידי רשות
השיפוט של ההסתדרות, מתפרסמות ברבים לראשונה בספר זה. התיאור הרחב, המקיף את ההיבט
המשפטי, שבלעדיו התמונה המצטיירת חלקית ומטעה, הוא הערך המוסף של ספר זה"

עו"ד אמיר בשה ועו"ד ד"ר מורן סבוראי, מחברי הספר, הם שותפים במשרד עורכי הדין בשה זבידה
סבוראי ועוסקים בייצוג עובדים, מעסיקים, ועדי עובדים, איגודים וארגוני עובדים. מורן סבוראי היא
בעלת תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותארים שני ושלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת
תל אביב. אמיר בשה הוא בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה מאוניברסיטת
תל אביב.

534 עמודים \ 250 ₪ כולל מע"מ ודמי משלוח