מעסיקים

עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי מקצועי ומשפטי של מעסיקים בתחומים מורכבים של עריכת הסכמים, מתן ייעוץ שוטף בקשר לקבלת עובדים, תנאי עבודתם וסיום העסקתם, ליווי בהקשר של התארגנות ראשונית של עובדים, משאים ומתנים קיבוציים, ניהול תיקי ליטיגציה בערכאות השונות של בתי הדין לעבודה, בגישורים ובוררויות, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות, בדיקות נאותות, שינויים מבניים ותהליכי הבראה בהיבטים של דיני העבודה.