עובדים

עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בייצוג וליווי עובדים בכירים במגזר הפרטי והציבורי. משפט העבודה האישי כולל אוסף של חוקים המגנים של העובד בתקופת עבודתו, מתהליך הקליטה, תקופת העסקה ועד לסיום העבודה ("חוקי המגן של משפט העבודה"). למשרד מומחיות בייצוג עובדים בנושאים כמו הטרדה מינית בעבודה, שימועים, מכרזים, ייצוג מול משרד הכלכלה ובבתי הדין לעבודה (צווי מניעה ועוד), ועוד. בין היתר, מייצגים עורכי הדין במשרד בהליכי שימוע, תיקון חוזי העסקה, הליכי קליטה וסיום עבודה וכן כל סוגיה המתעוררת במהלך העבודה השגרתית. כמו כן, המשרד מלווה עובדים בכירים ונותן להם יעוץ בכל הקשור לחוזה העבודה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, בונוסים וכדומה. בנוסף, המשרד מלווה, מעת לעת, בכירים בהליכים הקשורים בסיום עבודתם וקבלת כל התשלומים והזכויות להם הם זכאים. בין לקוחות המשרד, רופאים, עורכי דין, אנשי אקדמיה ופרופסורים, עובדי מוסדות ביטחון, ובכירים אחרים במשק.