התפקדות למפלגות היא כלי לגיטימי במאבק על זכויות עובדים