הגנה על המערכת השיפוטית לא יכולה לבוא על חשבון הדמוקרטיה